POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Właścicielem i administratorem danych www.AlchemiaZycia.com.pl jest DSC Solutions Dariusz Chwiejczak, Zdunowo 50, 09-142 Załuski NIP 113-121-85-85, dalej DSC Solutions.

Korzystanie ze strony www.AlchemiaZycia.com oznacza akceptację niniejszej Polityki Prywatności. DSC Solutions zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności.

Przywiązując szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających strony korzystające z naszego oprogramowania prosimy o zapoznanie się z poniższą polityką prywatności i plików Cookies. Jednocześnie informujemy, iż gromadzone w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

 

1. Gromadzenie danych
Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również:

- czas nadejścia zapytania,

- czas wysłania odpowiedzi,

- nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

- informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

- adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony Biura nastąpiło przez odnośnik,

- informacje o przeglądarce użytkownika.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi naszą stronę. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

AlchemiaZycia.com gromadzi (1) pliki Cookies, (2) dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefonu, adres-email, numer IP oraz dane geolokalizacyjne użytkownika.

  • Dane osobowe Użytkowników Serwisu AlchemiaZycia.com wykorzystywane są wyłącznie w ramach świadczonych usług

  • Każdy użytkownik Serwisu AlchemiaZycia.com, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 (RODO) ma prawo do: (1) usunięcia danych osobowych zgromadzonych na jego temat z systemu należącego do AlchemiaZycia.com, (2) ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych osobowych zgromadzonych przez AlchemiaZycia.com na temat Użytkowników, (3) otrzymania ich w ustrukturyzowanej formie, (4) wniesienia skargi do organu nadzoru w sytuacji, w której  Użytkownik uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.

 

2. Wykorzystywanie danych
Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

 

Adresy IP użytkowników wykorzystywane są do:

  • zarządzania stroną

  • poprawy funkcjonowania serwisu

  • analizy naruszeń bezpieczeństwa

  • w celach techniczno - diagnostycznych

  • w celach statystycznych

 

3. Mechanizm Cookies
AlchemiaZycia.com używa Cookies zgodnie z wymaganiami wskazanymi w treści Rozporządzenia w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej (Rozporządzenia e-privacy). Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Użytkownik może zrezygnować z Cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, w takim przypadku korzystanie z niektórych funkcji witryny może być utrudnione lub niemożliwe. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

 

4. Dlaczego stosujemy Cookies
Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego indywidualnych potrzeb i zainteresowań. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia np. odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki Cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie w celu optymalizacji i poprawy wydajności naszego serwisu. AlchemiaZycia.com korzysta z plików tekstowych Cookies umieszczanych na komputerze użytkownika, na potrzeby narzędzia Google Analytics do analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google. Informacje generowane przez Cookies na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Korzystając z witryny AlchemiaZycia.com użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej. 

5. Z jakich Cookies korzystamy

Pliki Cookies sesjisą stosowane do zapisywania informacji z sesji. Strony internetowe nie posiadają pamięci. Pliki cookie sesji umożliwiają właścicielom strony śledzenie strona po stronie ruchu użytkowników odwiedzających witrynę, eliminując konieczność podawania tych samych informacji, które już przekazali na danej stronie a także celem uwierzytelnienia. Pliki cookie sesji są usuwane, gdy zamykana jest przeglądarka.

Pliki Cookies preferencji W trakcie wizyty pliki cookie są wykorzystywane do zapisywania informacji o typie użytej przeglądarki i rodzaju zainstalowanego dodatkowego oprogramowania przeglądarki. Zapisują też preferencje wybrane podczas personalizowania strony internetowej, na przykład preferowaną lokalizację, język lub czcionki. Te preferencje są zapamiętywane poprzez użycie stałych plików cookie, dzięki czemu przy następnych odwiedzinach strony użytkownik nie musi ustawiać ich ponownie.

Pliki Cookies analitycznedo analizy internetowej umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji użytkowników w zakresie zawartości stron, aby lepiej zorganizować układ strony. Gromadzą informacje o sposobie korzystania z naszej strony przez odwiedzających, typie strony, z jakiej użytkownicy zostali przekierowani oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkowników na tej stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony w stopniu zagregowanym. W tym celu korzystamy z rozwiązania Google Analytics.

 

6. Zarządzanie plikami Cookies
Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia Cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych. Na podstawie plików Cookies nie można ustalić tożsamości Użytkownika.

7. Odnośniki do innych stron
Serwis może zawierać odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Po przejściu na inne strony, prosimy zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko naszego serwisu.

8. Dane osobowe

Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników przetwarzane są przez DSC Solutions, który jest administratorem danych osobowych. Kontakt z administratorem: dchwiejczak@gmail.com. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z wytycznymi RODO. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez DSC Solutions jest dobrowolnie wyrażona zgoda użytkownika związana z zamiarem zawarcia umowy kupna usług serwisu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych oznaczonych jako obligatoryjne, uniemożliwi zawarcie umowy. Dane osobowe są przekazywane przez użytkownika za pomocą formularza danych na stronie serwisu będą przetwarzane w celu wykonywania Umów oraz działań promocyjnych lub marketingowych AlchemiaZdrowia.com. Dane te nie mogą być wykorzystywane w innych celach. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane do przetwarzania firmie księgowej obsługującej DSC Solutions i firmie obsługującej płatności. W każdym przypadku podmioty te gwarantują bezpieczeństwo i poufność przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 28 RODO. DSC Solutions stosuje środki techniczne i organizacyjne określone w art. 25,30, 32-34, 35 -39 RODO zapewniające ochronę i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych. W przypadku powzięcia informacji przez DSC Solutions o niedozwolonym korzystaniu przez użytkownika z serwisu AlchemiaZycia.com świadczonego drogą elektroniczną, DSC Solutions może przetwarzać dane osobowe użytkowników w zakresie niezbędnym do ustalenia ich odpowiedzialności.

 

9. Informacje końcowe

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres konieczny do realizacji usługi oraz związanych z tym czynności. Każdy użytkownik, który zgodnie z postanowieniami RODO chce wglądu w swoje dane, poprawić je, zmienić lub uzupełnić, zaktualizować lub zażądać ich przeniesienia lub usunięcia, cofnąć zgodę na ich przetwarzanie, może przesłać email pod adres: dchwiejczak@gmail.com.